Verzamelingen

De facinerende wereld van de prenten uitgegeven in chromolithografie is onuitputtelijk. Duizende chromo's werden over de gehele wereld uitgegeven. Ze zijn zeer gezocht door verschillende verzamelaars. Ook via deze weg, de webtechnologie, zijn verschillende verzamelaars actief. Ruilen, kopen en verkopen kan via deze internationale weg. De meeste verzamelingen zijn gebaseerd op bestaande catalogi. Enkele daarvan zijn vermeld in de referenties.
In België en Italië verzamelen de meeste verzamelaars een bepaald merk en trachten dan ook hun merk verzameling zo volledig mogelijk te maken. De catalogi van de verschillende publicitaire merken ligt hier aan de basis. In Frankrijk daarentegen verzamelt men vooral thematisch. De onderwerpen zijn oneindig verschillend. Ik citeer hier slechts enkele thema's: zoekprenten, kinderen, kinderspelen, poppen, biljart, voetbal ... enzovoort, werkelijk onuitputtelijk.
Zelfs in Amerika zijn er heel wat verzamelaars van chromo's, daar spreekt men van "trade cards". Bij het verzamelen dient men zich echter sterk te beperken. Als men weet dat de Liebig collectie reeds 11500 prenten omvat, dan is een keuze van het thema zeker op zijn plaats. De verzameling van "Chocolat Poulain"; telt zelfs 25000 verschillende chromo's.
Het is soms zo dat men bij het zien van bepaalde chromo's, bepaalde thema's, direct aanslaan en men ze toch een bijkomende verzameling start.